B///B

Music /// Cerddoriaeth

Motorik - 301020

Our debut album, Motorik will be released on the 30 October 2020. Pre-order the album on Bandcamp. A selection of tracks from the album can be streamed for free on Soundcloud /// Bydd ein halbwm cyntaf, Motorik yn cael ei ryddhau ar 30 Hydref 2020. Rhag-archebwch yr album ar Bandcamp. Gellir ffrydio ambell i drac o'r albwm ar Soundcloud

FFOI - 040920

Our second single, FFOI is available to buy or stream. It is available on Bandcamp and all the streaming services /// Rhyddhawyd ein hail sengl, FFOI ac mae ar gael i'w phrynu neu ei ffrydio

Bandcamp

Breaking Out - 030720

Our debut single, Breaking Out is available to buy or stream /// Rhyddhawyd ein sengl gyntaf, Breaking Out ac mae ar gael i'w phrynu neu ei ffrydio

Bandcamp


BBC Session

A three track session for the BBC can be streamed for free on Soundcloud /// Gellir ffrydio sesiwn tri thrac i'r BBC am ddim ar Soundcloud